Så bra dag i Etelhem. Ridning, trekamp, rundpingis, bra häng.